Viimeksi päivitetty: 25.7.2023


Yleiset käyttöehdot

Käyttäessäsi sivuston www.gomore.fi domain-osoitteessa sijaitsevia palveluita hyväksyt seuraavat käyttöehdot.


§1 Johdanto

1.1 Sivuston ja sovelluksen toiminnoista ja ylläpidosta vastaa GoMore ApS, CVR-nr. 35865497, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (Tästä lähtien nimetty "GoMore")

§2 Jäsenyys

2.1 GoMoren sivustollaan tarjoamien palveluiden pääsyn edellytyksenä on, että käyttäjä rekisteröityy GoMoren palveluun jäseneksi.

2.2 Jäsenyys rekisteröityy ja tulee vahvistetuksi käyttäjän ja GoMoren välille kun:

a) Käyttäjä hyväksyy GoMoren asettamat palvelun käyttöehdot;

b) Käyttäjä laatii henkilökohtaisen GoMore-profiilinsa syöttämällä palveluun paikkansa pitävät käyttäjätiedot (nimi, osoite puhelinnumero ja sähköpostiosoite), tai luo tilin kirjautumalla palveluun Facebook-profiilinsa kautta. Käyttäjä voi milloin tahansa tehdä muutoksia käyttäjäprofiiliinsa tai poistaa sen kokonaan "Käyttäjätilin asetukset" valikosta. Poistamalla GoMoren jäsenyyteen oikeuttavat käyttäjätietonsa kokonaan, palvelun jäsenyyden voimassaolo lakkaa automaattisesti.

2.3 GoMore pidättää oikeuden kieltäytyä jäsenyyden myöntämisestä tai yksipuolisesti päättää sen lakkauttamisesta ilman erillistä ilmoitusta tai irtisanomisaikaa. Käyttäjä voi milloin tahansa päättää jäsenyytensä ilman irtisanomisaikaa valikon kohdasta "Käyttäjätilin asetukset".

§3 Markkinointi

3.1 Suora, epäsuora, tai minkä tahansa muunlainen mainostaminen käyttäjien toimesta GoMoren internetsivustolla on kaikissa olosuhteissa kiellettyä.

3.2 Mikä tahansa kohtaa §3.1 vastoin tehty toimi tulkitaan merkittäväksi käyttöehtorikkomukseksi käyttäjän ja GoMoren välillä. GoMore pidättää itsellään oikeuden poistaa mikä tahansa sisältö sivustoltaan, sekä ryhtyä tarvittaviin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin tapauksissa joissa kohtaa §3.1. on käyttäjän toimesta rikottu.

3.3 Mikäli käyttäjä yhdistää GoMoren palveluun rekisteröityneitä autonvuokraajia omaan vuokrausliiketoimintaansa, tai muutoin ohjaa GoMoren käyttäjiä varaamaan autonvuokrauspalveluita GoMoren ulkopuolelta, GoMore pidättää itselleen oikeuden veloittaa rikkeen tehneeltä käyttäjältä € 2500.

§4 Käyttäjän velvollisuudet

4.1 Käyttäjä vahvistaa, että kaikki hänen GoMorelle toimittansa tiedot ovat oikein, ja että mikään käyttäjän GoMorelle toimittama tieto tai aineisto ei missään olosuhteissa ole ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

4.2 Käyttäjä vahvistaa, että käyttäessään GoMoren palveluita hän ei toimita sivustolle säädytöntä- tai rikosoikeudellisesti tuomittavaa sisältöä, kuten viiruksia tai ohjelmia, jotka voivat millään lailla vahingoittaa GoMoren palvelua tai sivuston muita käyttäjiä.

4.3 Käyttäjä vahvistaa, että hän ei millään tavoin käytä GoMoren internetsivuilla olevaa yksityishenkilöitä koskevaa tietoa mihinkään muuhun kuin pitääkseen suoraa yhteyttä GoMoren palvelun kautta järjestettyihin autonvuokrauspalveluntarjoajiin. Edellä mainittu yksityishenkilöitä koskevan tiedon väärinkäyttö viittaa pääsääntöisesti sähköpostiosoitteiden, puhelinnumeroiden, tai postiosoitteiden käyttöön, joita käyttäjä on saattanut saada haltuunsa GoMoren internetsivujen kautta.

4.4 Käyttäjä vahvistaa, että hän käyttää GoMoren alustaa näissä käyttösäännöissä annettujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti. GoMore pidättää itsellään oikeuden analysoida käyttäjän viestinvaihtoa muiden käyttäjien kanssa, mikäli käyttöehtojen laiminlyöntiä millään tavoin epäillään. Lisäksi, GoMore pidättää itsellään oikeuden päättää käyttäjän jäsenyys palvelussaan välittömästi, mikäli alustaa millään tavoin käytetään näiden käyttöehtojen vastaisesti.

§5 GoMoren vastuunvapaus

5.1 GoMoren ainoana tarkoituksena on toimia välittäjänä (intermediary), joka tarjoaa käyttäjilleen viestintäalustan ilman muuta tästä johtuvaa vastuunalaisuutta. Näin ollen, GoMoren viestintäalustan minkään muunlainen käyttö kyydinjakoon ja/tai vuokraustoimintaan on käyttäjän vastuulla. GoMorea ei voi pitää taloudellisesti vastuullisena mistään mahdollisista vaurioista tai vahingoista, joita on johtunut kyydinjakopalveluihin ja/tai vuokraukseen liittyen. Niin ikään, GoMorea ei voida missään olosuhteissa pitää taloudellisesti vastuunalaisena toteutumattomista ja/tai osittain toteutumattomista kyydinjaoista ja/tai vuokrauksista.

5.2 Käyttäjä on yhteisymmärryksessä ja hyväksyy, että GoMorea ei voida pitää vastuunalaisena toisten käyttäjien tietojen käytöstä tai tietojen luovutuksesta GoMoren internetsivuilla. Kyydinjaon ja/tai vuokrauksen suunnittelu, toteutus ja vastuunalaisuus riippuvat ainoastaan transaktiossa mukana olevista käyttäjistä, eivätkä nämä toimet missään olosuhteissa koske GoMorea.

5.3 GoMorea ei voida pitää vastuunalaisena palvelun saatavuudesta, virheistä, tai palvelun laadun alenemisesta ja/tai toiminnallisuuden puutteista, sisältäen viiruksiin, teknisiin häiriöihin ja/tai katkoksiin liittyvät häiriöt tai puutteet.

5.4 GoMorea ei voida pitää vastuunalaisena käyttäjilleen mahdollisesti koituneista taloudellisista tappioista, tulojen pienentymisestä, tai palvelun käytöstä johtuvasta muunlaisesta haitasta, sisältäen tietojen tai henkilökohtaisen aineiston häviämisestä johtuvat haitat.

5.5 GoMorea ei voida pitää vastuunalaisena GoMoren internetsivustolla julkaistusta sisällöstä; sisältäen käyttäjien sivuston tyhjiin tekstikenttiin syöttämiä kirjoituksia, tietoja, tai linkkejä.

§6 Tietosuoja

6.1 Toimittaessaan henkilökohtaisia tietojaan, kuten nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja/tai muuta tavanomaista tietoa, käyttäjä ymmärtää, että kaikki tämänkaltainen tieto jota voidaan pitää merkityksellisenä GoMoren liiketoiminnan kannalta, voi olla saatavilla kelle tahansa GoMoren internetsivua käyttävälle henkilölle. Edellä mainittu ei päde pankki-, henkilötunnistautumis- tai maksutietoihin, jotka käsitellään aina luottamuksellisesti.

6.2 Viitaten EU Direktiivi DAC7:ään EU:n neuvoston direktiivi 2021/514, joka edellyttää verovelvollisen tietojen keräämistä ja raportointia GoMoren Alustan kaltaisten online-alustojen tuloja ansaitsevilta käyttäjiltä: Listaamalla vuokralle tarjottavan auton GoMoren sivustolle maassa, joka sijaitsee missä tahansa 27 EU:n jäsenvaltiosta ja/tai asuessasi EU:n jäsenvaltiossa, annat suostumuksesi siihen, että GoMore jakaa tietojasi kyseisen maan tai maiden viranomaisten kanssa niiltä osin, kuin edellä mainittu EU Direktiivi DAC7 kyseessä olevan jäsenvaltion lain mukaan Alustaa velvoittaa.

6.3 GoMoren tulee, parhaan kykynsä mukaan, toteuttaa tarpeelliset järjestelyt huolehtiessaan siitä, että käyttäjän palveluun syöttämät tiedot eivät ole toisten käyttäjien saatavilla muussa laajuudessa kuin on tarpeen suhteessa GoMoren liiketoimintakonseptiin, liittyen kyydinjakamiseen ja/tai vuokraukseen. Käyttäjä ymmärtää, että hänen tietojaan voidaan käyttää GoMoren sisäisiin, tilastollisiin ja anonyymeihin käyttötarkoituksiin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

6.4 GoMoren kautta käyttäjien toimesta jaettavia palveluja on mahdollista löytää hakukoneiden, kuten Googlen, kautta. Lisäksi käyttäjien jakamia palveluita on mahdollista löytää tiettyjen matkasuunnittelualustojen kautta.

6.5 Käyttäjä voi milloin tahansa tehdä muutoksia käyttäjätietoihinsa tai poistaa ne kokonaan valikon "Käyttäjätilin asetukset" kautta.

6.6 Käyttäjien tulee olla tietoisia GoMoren tietosuojaselosteesta.

§7 Muutoksia käyttöehtoihimme

7.1 Päivitetyt käyttöehdot julkaistaan GoMoren alustalla. Muutokset GoMoren tietosuojaselosteeseen tulevat voimaan, kun ne on julkaistu tällä sivustolla. Muutosten julkaisun jälkeen jatkuva GoMoren palveluiden käyttö tarkoittaa, että käyttäjä on hyväksynyt muuttuneet käyttöehdot. Mikäli et hyväksy muutoksia, voit milloin tahansa sulkea käyttäjätilisi GoMoren alustalla.

§8 Lisäehdot

8.1 Mikäli yksi tai useampi näissä käyttöehdoissa mainituista säännöskohdista tulee toimintakelvottomaksi tai osoitetaan epäkäytännölliseksi, kyseessä olevat osapuolet ovat velvoitettuja käyttämään lainsäädännöllisiä toimia jotka, sikäli kuin on mahdollista, johtavat samaan tai vastaavaan lopputulokseen.

8.2 Mikäli yksi tai useampi näissä käyttöehdoissa mainituista säännöskohdista on todettu toimintakelvottomaksi tai osoitettu epäkäytännölliseksi, tämänkaltainen toimintakelvottomuus tai epäkäytännöllisyys ei vaikuta muiden käyttöehtojen voimassaoloon.

8.3 Kaikenlaiset riitatilanteet GoMoren ja käyttäjän välillä selvitetään Suomen lainsäädännön mukaisesti.

8.4 Käyttäjien tulee olla tietoisia GoMoren käyttöehdoista liittyen yksityisautojen vuokraukseen ja GoMore Pisteiden käyttöön alustalla.

§9 Reklamointi ja valitusmenettely

Jos et ole samaa mieltä GoMorelle tekemäsi reklamaation päätöksestä, ota yhteyttä GoMoressa asian hoitaneeseen osastoon. He yrittävät löytää ratkaisun kanssasi.

Jos et edelleenkään hyväksy päätöstä, voit tehdä virallisen valituksen saadaksesi uuden arvioinnin tapauksesta. Valitukset on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen support@gomore.fi. Kirjoita sähköpostisi aihekenttään "Valitus". Muista ilmoittaa valituksessasi GoMore -profiilissasi käyttämäsi sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tarkka kuvaus tapauksesta. Kerro myös selvästi mistä asiasta haluat valittaa.

Huomaathan, että valitukset vaativat tapauksen uutta ja perusteellista arviointia puoleltamme. Käsittelyaika on yleensä 3-5 työpäivää. Teemme parhaamme käsitelläksemme valituksesi mahdollisimman nopeasti.

Jos edellä kuvattu valitusmenettely ei ratkaise asiaa sinua tyydyttävällä tavalla, voit olla yhteydessä asianmukaiseen suomalaiseen valituselimeen tai lautakuntaan.

§10 Yhteydenotto

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai palautetta liittyen GoMoren käyttöehtoihin, voit olla meihin yhteydessä:

GoMore
Kompagnistræde 20C 1208 Copenhagen, Denmark
Email Suomi: support@gomore.fi Email Tanska: support@gomore.dk