Autonvuokrauksen käyttöehdot

Käyttäessäsi autonvuokrauksen viestintäalustaa (tästä eteenpäin, 'Alusta') internetsivuston gomore.fi kautta, hyväksyt auton omistajana ja/tai auton vuokraajana seuraavat käyttöehdot.


§ 1 Johdanto

1.1 Verkkosivuston toiminnasta vastaa GoMore ApS, CVR-nr. 35865397, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (Tästä eteenpäin, "GoMore").

1.2 Alusta on lisäpalvelu mahdollisuuksille vuokrata- ja liisata autoja, joita mainostetaan gomore.fi-sivustolla. Alustan käyttö edellyttää, että olet perustanut käyttäjäprofiilin ja olet GoMoren jäsen. Verkkosivun yleiset käyttö- ja jäsenyysehdot löytyvät täältä.

1.3 Rekisteröitynyttä jäsentä, joka luo mainoksen vuokratakseen autoaan alustalla, kutsutaan tästä eteenpäin nimellä "auton omistaja". Rekisteröitynyttä jäsentä, joka käyttää hyväkseen autonvuokrauksen mainosta vuokratakseen auton, kutsutaan tästä eteenpäin nimellä "vuokraaja".

1.4 Vuokra-ajoneuvoa voidaan käyttää liiketoimintatarkoituksiin liikuttaessa töihin ja töistä poispäin, tapaamisiin, messuille, jne. Vuokra-ajoneuvoa ei saa käyttää sellaisiin liiketoimintatarkoituksiin, joissa vuokra-ajoneuvon toimii keskeisenä osana operatiivista liiketoimintaa, kuten esimerkiksi taksiajossa, kuriiritoiminnassa, jne.

1.5 Auton omistajan ja vuokraajan on käytettävä vuokrasopimusta. Vuokrasopimusta käytetään vuokra-aikana ajettujen kilometrien, polttoainemäärän, olemassa olevien vaurioiden ja puutteiden, sekä muiden vuokrasopimuksen osapuolille tärkeän tiedon kirjaamiseen. Vuokrasopimus on löydettävissä auton omistajan matkapuhelimen GoMore-sovelluksesta.

Mikäli kyseessä on GoMore Keyless-vuokraus, vuokrasopimus on saatavilla vuokraajan puhelimella.


§ 2 Palvelut

Ainoastaan GoMoren käyttäjät saavat käyttöönsä pääsyn ja käyttöoikeuden GoMoren viestintäalustalle (tietokanta). Alusta sisältää ja sallii pääsyn tarvittavaan tietoon, joka mahdollistaa auton vuokraajalle viestintäyhteyden muodostamisen auton omistajaan, joka mainostaa autonvuokrauksen mahdollisuutta tarkoituksenaan muodostaa sopimus autonvuokrauksesta vuokraajan kanssa.


§ 3 Vakuutus ja vaatimukset

3.1 Kaikki yksityisautot, joita vuokrataan Alustan kautta, tulee olla vakuutettu erityisen vakuutuksen kautta, jonka GoMore on kehittänyt yhteistyössä Omocom-vakuutusyhtiön kanssa. Tähän vakuutukseen liittyvät ehdot ja vaatimukset on täsmennetty alla.

3.2 Vaatimukset yksityisautolle:

3.2.1 Tullakseen yllä mainitun yksityiseen autonvuokraukseen kehitetyn vakuutuksen kattamaksi, seuraavien ehtojen tulee täyttyä kaikkien yksityisten vuokra-autojen osalta:

 • Auton tulee olla rekisteröity yksityiskäyttöön Suomessa, liikennekäytössä, ja sillä täytyy olla lainmukainen pakollinen Liikennevakuutus.
 • Auto ei saa olla ajokiellossa
 • Autoa ei saa koko- tai osa-aikaisesti käyttää liiketoimintatarkoituksiin, sisältäen, mutta ei rajoittuen, tavaroiden- ja rahdin kuljettamiseen.
 • Ennen auton vuokraamista Alustan kautta, autolla tulee olla voimassa oleva lakisääteinen liikennevakuutus.
 • Auton nettopaino ei saa ylittää 3.500 kilogrammaa (vastaten B-ajokortilla kuljetettavan ajoneuvon maksimi-kokonaismassaa).
 • Auton käypä markkina-arvo ei saa ylittää € 100,000.
 • Jos auton käypä markkina-arvo on yli € 80 000, ja auto on alle 5 vuotta vanha, on siinä oltava vuokrausten ajaksi aktivoituna GPS-seurantalaite.
 • Autolla saa olla ajettu enintään 300,000 kilometriä.
 • Auto saa olla enintään 15 vuotta vanha, laskettuna auton ensirekisteröintipäivämäärästä.
 • Auton rekisteröintitodistuksen 2-osa (ilmoitusosa) ei saa olla autossa vuokrausten aikana.

3.2.2 Autoihin, joiden omistaja sallii ulkomailla ajamisen vuokrauksen aikana, pätevät lisäksi seuraavat vaatimukset:

 • Auton rekisteröintitodistuksen 1-osan tulee olla autossa vuokrauksen aikana.
 • Auton rekisteröintitodistuksen 2-osa (ilmoitusosa) ei saa missään olosuhteissa olla vuokrauksen aikana autossa.
 • Omistajan tulee ennen vuokrauksen alkua varmistua siitä, että vuokraaja on oikeutettu ajamaan autolla ulkomailla ja että kaikki ulkomaanajoon mahdollisesti vaadittava autoon liittyvä lisädokumentaatio on vuokraajan käytettävissä vuokrauksen aikana.

3.2.3 Mikäli ajoneuvoa vuokrataan GoMore Keyless-autona, autonomistajan tulee varmistua, että vuokra-auto täyttää seuraavat vaatimukset GoMore Keyless-teknologian asennuksen ja käytön mahdollistamiseksi. Huomioithan myös GoMore Keyless-asennusehdot ja vaatimukset autolle kokonaisuudessaan.

 • Autoon tulee olla kahdet kappaleet avaimia koko sen ajan, kun GoMore Keyless-laitteisto on asennettuna.
 • Autossa on keskuslukitusjärjestelmä.
 • Ajoneuvon kojelaudan varoitusvalot tai järjestelmä eivät viittaa minkäänlaisiin olemassa oleviin vikoihin.
 • Auto aktivoidaan vuokrattavaksi GoMoren Alustalla.
 • Autoa pidetään pysäköitynä sijainnissa, johon on julkinen pääsy ja jossa on vakaa mobiilidata yhteys.
 • Auton omistaja on testannut, että käynnistyksenestolaite toimii oikein eikä autoa voi käynnistää avaimella ovien ollessa lukittuna GoMore-sovelluksella. Ennen Keyless-toimintojen aktivoimista auton vuokrailmoitukseen, auton omistaja vahvistaa, että käynnistyksenestolaite toimii oikein.
 • Auton ollessa Tesla-merkkinen: Autonomistaja on aktivoinut PIN-koodin, jota vuokralaisen on käytettävä auton käynnistämiseen vuokrauksen aikana. GoMore Keyless-ominaisuudella varustettuja Tesloja ei voida vuokrata GoMoressa ilman PIN-koodia. Kun Keyless-toiminnot on aktivoitu käyttöön autonomistajan vuokrailmoituksessa, auton omistaja vahvistaa, että käynnistyksenestolaite toimii tarkoituksenmukaisesti.
 • Autonomistaja on vastuussa käynnistykseneston Keyless-toimintojen säännöllisestä testaamisesta. Normaalista poikkeavan toiminnan ilmetessä, autonomistajan on varmistuttava auton turvallisesta lukitsemisesta ja otettava välittömästi yhteyttä GoMoreen Keyless-käynnistykseneston uudelleenmäärittämiseksi.
 • Autonomistaja vastaa kaikissa tilanteissa siitä, että auton ovet on lukittu oikein GoMore-sovelluksella aina ennen seuraavaa Keyless-vuokrausta.

3.2.4 Yritysomisteiseen ja/tai yrityskäyttöön rekisteröityyn GoMoren alustalla vuokrattavissa olevaan ajoneuvoon tulee Omistajan tarjota kattavuudeltaan vähintään GoMoren yksityiseen autonvuokraukseen sovellettavaa vakuutusta vastaava vakuutusturva vuokrausten ajaksi. Vakuutusturvan tulee käsittää lakisääteinen Liikennevakuutus sekä kaskovakuutus, sisältäen 24 tuntia vuorokaudessa tarjolla olevan tiepalvelun käytön ilman Vuokraajalle koituvaa omavastuuta. Vuokraajan omavastuu saa vuokrausten aikana tapahtuneissa vahinkotapauksissa olla enintään 1000 euroa.

Yritysomisteisella ajoneuvolla tarkoitetaan tässä tapauksessa autoa, joka on 1) Omistajan toimesta ilmoitettu GoMoressa vuokralle yrityksenä (Kaupallisena Omistajana), ja/tai 2) jota ei ole rekisteröity yksityiskäyttöön. Yritysomisteisen ajoneuvon Omistajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa GoMoreen rekisteröitynyttä jäsentä, joka voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, ja joka on luonut GoMoreen autoilmoituksen mainoksen vuokratakseen autoaan alustalla Yrityksenä tai Kaupallisena Omistajana.

Kaikkien GoMoressa vuokrattavien Yritysomisteisten autojen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Auton tulee olla rekisteröity tieliikennekäyttöön Suomessa ja sillä täytyy olla lainmukainen autonvuokrauskäyttöön soveltuva Liikennevakuutus.
 • Autolla on oltava vähintään GoMoren yksityisen autonvuokrauksen vakuutusta vastaava kaskovakuutusturva vuokrausten ajaksi.
 • Auto ei saa olla ajokiellossa
 • Auton nettopaino ei saa ylittää 3.500 kilogrammaa (vastaten B-ajokortilla kuljetettavan ajoneuvon maksimi-kokonaismassaa).
 • Auton käypä markkina-arvo ei saa ylittää € 100,000.
 • Autolla saa olla ajettu enintään 350,000 kilometriä (Yksityiskäyttöön rekisteröidyillä autoilla, jotka ovat GoMoren tarjoaman vakuutusturvan piirissä, kilometrimäärän raja on 300,000 kilometriä).
 • Auto saa olla enintään 15 vuotta vanha, laskettuna auton ensirekisteröintipäivämäärästä. Mikäli yritysomisteinen auto on rekisteröity yli 15 vuotta sitten, tai 15 vuoden raja on tulossa lähiaikoina täyteen, tulee omistajan olla yhteydessä GoMoren asiakastukeen joka tekee tapauskohtaisen arvion vuokrauskelpoisuuden jatkamisesta auton laadun ja oletetun kysynnän perusteella.
 • Autolla on tarvittaessa oltava voimassa oleva lupa auton vuokraamiseen ilman kuljettajaa. Auton vuokralle antava Omistaja on aina vastuussa siitä, että vuokralle annetussa autossa on asianmukaiset lain vaatimat luvat ajoneuvon vuokraukseen ilman kuljettajaa.

GoMorea ei vuokrausten välittäjäalustana voida miltään osin pitää vastuussa tapauksissa, joissa Yritysomisteista autoa on vuokrattu ilman autonvuokraustoiminnan harjoittamiseen vaadittuja asianmukaisia lupia. Yritysomisteisten autojen vuokrausten aikana tapahtuneista vahingoista ja niiden käsittelystä vastaa kokonaisuudessaan aina auton vuokralle antanut Omistaja.

GoMore tai sen vakuutuskumppani ei Yritysomisteisten autojen kohdalla ole miltään osin vastuussa vahinkoprosessista, tieturvan tarjoamisesta, korjaamon valinnasta, korjauskustannuksista tai muusta vahinkojen käsittelyyn tai niiden korvaamiseen liittyvistä toimista tai kompensaatiosta. Yritysomisteisten autojen kohdalla GoMore voi avustaa auton vuokralle tarjonneen Omistajan ja Vuokraajan välisessä viestinnässä ja GoMoren alustalle tallennetun dokumentaation välittämisessä vuokrauksen osapuolille, mutta GoMore ei ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista joita on tapahtunut Yritysomisteiselle autolle ennen GoMore-vuokrausta, sen aikana, tai sen jälkeen.

Yritysomisteisen auton Omistajan tulee aina pystyä vuokrasopimuksen avulla pitävästi näyttämään toteen vuokrauksen aikana sattuneet vahingot, ennen kuin Omistaja voi pitää Vuokraajaa vastuussa vahingosta. Kaupallinen Omistaja ei saa Yritysomisteisten autojen vahinkotapauksissa periä Vuokraajalta omavastuuta, ennen kuin vahinko on korjattu ja korjauksen suorittaneen autohuoltoliikkeen antama korjausseloste on toimitettu Vuokraajalle sisältäen hinnan ja kuvauksen tehdystä korjaustyöstä.

Yritysomisteisten autojen ja niiden vuokraukseen tai vuokrausten hinnoitteluun liittyvät verotukselliset asiat, veroilmoitusten laadinta, verojen maksaminen tai muut mahdolliset veroseuraamukset ovat yksinomaan Yritysomisteisen auton Omistajan vastuulla, eikä GoMorea voida miltään osin pitää vastuussa Omistajalle autonvuokrauksesta aiheutuvista veroseuraamuksista.

3.2.5 Tapauksissa, joissa GoMore (GoMore ApS) toimii itse autojen vuokranantajana Alustan kautta, GoMore (GoMore ApS) toimii Yritysomisteisen auton Omistajana, ja siihen sovelletaan samoja ehtoja kuin muihin alustan kaupallisiin Omistajiin. GoMoren (GoMore ApS) toiminnalla Yritysomisteisten autojen Omistajana ei ole vaikutusta näihin ehtoihin tai muihin alustan käyttöehtoihin.

3.2.6 Jos näitä ehtoja rikotaan, GoMore pidättää oikeuden poistaa tai muuttaa Omistajan autoilmoitusta GoMoressa ja/tai muuttaa, peruuttaa tai hylätä minkä tahansa varauksen ilman Omistajalle hyvitettävää maksua.

3.3 Vaatimukset vuokraajalle:

3.3.1 Vakuutusehtojen noudattamiseksi ajoneuvon vuokraajalta ja mahdollisilta lisäkuljettajilta vaaditaan 21 vuoden ikää (25 vuoden ikää GoMoren määrittämien premium-autojen kohdalla), voimassaolevaa ajo-oikeutta Suomessa, ja vähintään 1 vuoden voimassa ollutta ajokorttia ennen vuokrauksen aloittamista. Vuokraajan tulee lisäksi voida tarvittaessa esittää toinen voimassa oleva henkilöllisyystodistus, kuten passi. GoMore pidättää oikeuden kieltäytyä kenen tahansa vuokraajan hyväksymisestä Alustalle, mikäli tätä ei voida todeta luottokelpoiseksi tai jolla on luottohäiriömerkintä. GoMore tarkastaa vuokraajien luottokelpoisuuden ennen vuokraajaksi hyväksymistä Bisnoden luottorekisteripalvelun kautta. Sekä vuokraajan että mahdollisten lisäkuljettajien ajokorttinumeroiden tulee näkyä vuokrasopimuksessa.

3.3.2 Sellaiset käyttäjät, joiden vuokraajavahvistus on GoMoren toimesta hylätty, eivät saa toimia lisäkuljettajina vuokrausten aikana. Hylätyn vuokraajavahvistuksen saaneen lisäkuljettajan vuokra-aikana aiheuttamista vahingoista ja näistä johtuneista kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan vuokrasopimukseen merkitty vuokraaja.

3.3.3 Vuokraajien tulee vahvistaa henkilöllisyytensä ennen ensimmäistä vuokraustapahtumaa käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumismenetelmää, kuten kirjautumalla palveluun pankkitunnuksillaan, ja lataamalla kuvat ajokortistaan sekä kasvoistaan. Mikäli vuokraaja asuu ulkomailla, eikä tällä ole pääsyä käyttämään vahvaa sähköistä tunnistautumismenetelmää Suomessa, tulee tämän ladata edellä mainittujen kuvien lisäksi myös kuvat passista. Nämä kuvat tallennetaan GoMoreen 365 päivän ajaksi vuokrasopimuksen päättymisen ajankohdasta, jonka jälkeen ne poistetaan.

3.3.4 Alle 23-vuotiailta vuokraajilta GoMore saattaa veloittaa lisämaksun osana vakuutus- ja hallinnointimaksua.

3.4 Mikäli yllä mainitut vakuutusehdot eivät täyty, vuokrasopimusta ei tule panna täytäntöön. Lisäksi kumpikaan vuokrauksen osapuoli ei ole oikeutettu muuttamaan tai helpottamaan vuokrasopimuksen ehtoja kesken vuokra-ajan. Näin toimittaessa vakuutuksen kattavuus mitätöityy.

3.5 Ennen vuokrasopimuksen täytäntöönpanoa, sekä auton omistajan että vuokraajan tulee käydä läpi vakuutusehdot, jotka ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä. Tämä huomioiden, vakuutusehdoista voidaan yleisesti todeta että:

 • Vakuutus kattaa ainoastaan sen vuokrauksen ajankohdan, joka on kirjattu ajoneuvon vuokrasopimukseen. Vakuutus voi olla voimassa kuitenkin enintään yhtäjaksoisesti 30 päivää.
 • Vakuutus kattaa ajoneuvon käytön Euroopan Talousalueella (ETA) sijaitsevissa maissa ja Sveitsissä.
 • Vakuutukselle on määritelty sama kiinteä hinta, huolimatta siitä millaisia vahinkoja ajoneuvolle syntyy.
 • Vakuutus ei kata mekaanisia vahinkoja, jotka johtuvat auton tavanomaisesta kulumisesta, ja/tai vahingoista jotka johtuvat ajoneuvon kuljettamisesta riittämättömällä vesi ja/tai öljymäärällä. Väärän polttoaineen tankkaamisesta autoon korvataan autolle koituvat vahingot € 1000 asti, mikäli auton polttoainesäiliön korkkiin tai luukkuun on selvästi ollut merkittynä auton oikea polttoainetyyppi.
 • Vuokraajan omavastuu kaikille vahingoille on € 1000 per vahinko, ellei yksittäisen vakuutusturvan kohdalla ole muuta kerrottu. Vuokraajalla on varauksenteon yhteydessä mahdollisuus ostaa lisäpalveluna omavastuun alennus, jolloin vuokraajan omavastuu on € 350 per vahinko tai € 0 per vahinko.
 • Vuokraajan tulee maksaa omavastuu kaiken tyyppisten vahinkojen sattuessa ajoneuvolle vuokrauksen aikana.
 • Omavastuu veloitetaan vuokraajalta enintään yhden kerran, huolimatta eri vakuutusturvien, kuten liikennevahingon aiheuttamisesta johtuvan vastuuvakuutuksen tai Kasko-vakuutuksen, toteutumisen määrästä.
 • Vakuutuksen Lasiturvaan sisältyvät tuulilasin, sivuikkunan, tai takalasin ennalta arvaamattomasta ulkoisesta iskusta aiheutuneet vahingot, jotka vaativat lasin vaihtamista uuteen. Lasiturva kattaa myös kiveniskemät.
 • Vakuutus kattaa kolmannen osapuolen tekemät varkaudet ajoneuvon ollessa lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa.
 • Varkausturva kattaa vahingot auton omistajalle, mikäli vuokraaja petos- tai kavallustarkoituksessa jättää auton palauttamatta 30 päivän kuluessa sopimukseen merkityn vuokra-ajan päättymisestä.
 • Vakuutus sisältää Omocomin myöntämän tieturvan, jonka vakuutusehtojen mukaisesta käytöstä ei koidu vuokrauksen osapuolille maksettavaksi omavastuuta.

§ 4 Maksusuoritus

4.1 Mikäli ei toisin mainita, GoMoressa toimivien auton omistajien sekä vuokraajien on noudatettava kaikissa tapauksissa sovellettavia hinnoittelusuosituksia. Näistä suosituksista poikkeavasta hinnoittelusta sopiminen, tai muunlaisesta hinnoittelusta ilmoittaminen ei ole Alustalla sallittua.

4.2 Kaikki auton Omistajan ja Vuokraajan välillä tehdyt maksut tulee toteuttaa Alustan online-maksujärjestelmän kautta. Maksujärjestelmä toimii siten, että auton Omistajan ja Vuokraajan välillä sovittu summa, sisältäen vakuutus- ja palvelumaksun, veloitetaan Vuokraajan debit-tai credit-kortilta kun auton Omistaja hyväksyy vuokrapyynnön. Varauksen maksu, mahdollisten lisäkulujen maksua lukuun ottamatta, siirretään Omistajan GoMore-ansiotilille 24 tunnin kuluttua vuokra-ajan päättymisestä. Mahdollisten lisäkulujen maksut siirretään Omistajalle 4 vuorokauden kuluttua vuokra-ajan päättymisestä, mikäli ne on voitu veloittaa Vuokraajan maksukortilta. Mikäli Vuokraajan maksukortilta ei voida veloittaa lisäkuluja, GoMore laskuttaa Vuokraajaa ja siirtää lisäkulujen osalta maksun Omistajalle, kun Vuokraaja on maksanut laskun. Mikäli vuokra-ajan kesto on pidempi kuin 14 päivää, GoMore pidättää itsellään oikeuden vähentää vuokra-aikaan suhteutetun maksun Vuokraajan maksukortilta joka 14 päivä vuokrauksen alkamisajankohdasta lähtien. Maksusuoritus, pois lukien vakuutus- ja palvelumaksu, siirretään Omistajan ansiotilille gomore.fi:ssä, josta omistaja voi tilittää maksun edelleen omalle pankkitililleen. Tähän liittyen, kohta 4.3 huomioiden.

4.3 Ylläpitääkseen Alustaa, GoMore veloittaa palvelumaksun sekä auton omistajalta että vuokraajalta erikseen jokaisesta autonvuokrauksesta. Palvelumaksun suuruus näkyy kaikissa tapauksissa vuokraussivulla ennen kuin vuokrapyyntö lähetetään auton omistajalle. Palvelumaksu maksetaan automaattisesti osana vuokran kokonaissummaa. Lisätietoja palvelumaksuista ja näiden laskentatavoista voi lukea aihetta käsittelevästä artikkelistamme täältä

4.3.1 Mahdolliset palvelumaksut esitetään selvästi sekä auton omistajalle että vuokraajalle ennen kuin auton omistaja hyväksyy vuokrapyynnön. GoMore pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelumaksujen suuruutta milloin tahansa. Mahdolliset palvelumaksuihin kohdistuvat muutokset eivät kuitenkaan päde niihin vuokravarauksiin, jotka on tehty ennen muutoksen toimeenpanopäivämäärää.

4.4 Mikäli vuokrasopimusta ei voida toimeenpanna Vuokraajaan liittyvistä tekijöistä johtuen, esim. jos Vuokraaja ei saavu paikalle tai ei pysty esittämään voimassa olevaa ajokorttia, Vuokraajan tulee maksaa vuokra-ajasta täysi summa, sisältäen palvelu-, vakuutus- ja hallinnointikulut.

4.5 Mikäli vuokrasopimusta ei voida toimeenpanna auton omistajaan liittyvistä tekijöistä johtuen, esim. Omistaja ei saavu paikalle tai jos auto ei täytä näissä ehdoissa annettuja minimivaatimuksia, tulee auton omistajan maksaa auton vuokrasummasta johtuvat palvelu-, vakuutus-, ja hallintokulut. Lisäksi GoMore peruuttaa vuokraajalta veloitettavan maksun. Vuokraajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvauksiin koskien tämän matkaa vuokra-auton noutopaikalle.

4.6 Jos auton omistajan aiheuttamat toimet johtavat vuokrasopimuksen toteutumattomuuteen, vuokraajan on lähtökohtaisesti ilmoitettava tästä GoMorelle viimeistään 12 tunnin kuluttua suunnitellusta vuokra-ajan alkamisajasta. GoMore pidättää oikeuden veloittaa vuokraajalta koko vuokrahinta, huolimatta vuokraajan oikea-aikaisesta ilmoituksesta, auton omistajan antamien tietojen perusteella. Jos GoMore käyttää tätä mahdollisuutta, siitä ilmoitetaan molemmille osapuolille sähköpostitse. GoMorea ei voida missään olosuhteissa pitää taloudellisesti vastuussa tämän mahdollisuuden käytöstä tai käyttämättä jättämisestä.

4.7 Mikäli yllä mainittuja maksusuorituksiin liittyviä ehtoja ei noudateta, GoMore voi mitätöidä vakuutuksen kattavuuden.

4.8 Hyväksymällä nämä käyttöehdot, valtuutat GoMoren käyttämään tallentamiaan maksutietoja varauksiin, palvelumaksuihin, vuokravakuuksiin, vuokravarauksen aikana syntyneisiin lisäkustannuksiin, käsittelymaksuihin ja korvausvaatimuksiin sekä niihin liittyviin hallintokuluihin. Lisäksi GoMore pidättää itsellään oikeuden veloittaa vuokraajalta osan tai kokonaan mahdollisesta vuokravakuusmaksusta vuokravarauksen aikana aiheutuneiden lisäkulujen maksamiseksi.


§ 5 Polttoaine ja ajokilometrit

5.1 Mikäli ei ole auton omistajan ja sen vuokraajan välillä toisin sovittu, vuokraajan tulee palauttaa auto sisältäen sama määrä polttoainetta kuin mitä se sisälsi vuokraajan vastaanottaessa auton. Noudattaakseen yllä mainittua, molempien osapuolten tulee yhteisymmärryksessä määrittää ja dokumentoida polttoainemäärä vuokrasopimuksessa.

Mikäli kyseessä on GoMore Keyless-vuokraus, ajoneuvon polttoainemäärä tallennetaan automaattisesti sovelluksessa. Joissakin automalleissa polttoainemäärää ei automaattisesti määritetä ja näin ollen vuokraajan tulee huomioida polttoainemäärä ja dokumentoida se kuvaamalla ja lataamalla kuva sovellukseen. Vuokraajan vastuulla on, kaikissa tapauksissa, toimittaa kuvadokumentaatio GoMorelle auton polttoainemäärästä.

5.2 Samoin kuin edellä on mainittu, myös ajoneuvon kilometrimittarin lukema tulee kirjata vuokrasopimukseen vuokrauksen alkamisen ja päättymisen yhteydessä.

Mikäli kyseessä on GoMoren Keyless-vuokraus, sovellus kirjaa kilometrimittarin lukeman automaattisesti. Joidenkin automallien kohdalla kilometrimittarin lukemaa ei määritetä sovelluksen toimesta automaattisesti, jolloin vuokraajan tulee kirjata lukema ja ladata se kuvadokumentaationa sovellukseen. Vuokraajan vastuulla on kaikissa tapauksissa toimittaa kuvadokumentaatio ajoneuvon kilometrimittarin lukemasta.

5.3 Vuokrasopimuksen käyttö GoMore-sovelluksessa: tapauksissa, joissa auto palautetaan sisältäen vähemmän polttoainetta kuin mitä siinä oli luovutushetkellä, tai jos sallittu ajokilometrimäärä on ylitetty, vuokraajan maksukortilta veloitetaan näihin liittyvät ylimääräiset kustannukset.

Kustannukset sallitun rajan ylimenevistä ajokilometreistä lasketaan automaattisesti perustuen kilometrihintaan, joka näkyy vuokraajalle varauksenteon yhteydessä. Auton omistajan ja vuokraajan tulee sopia puuttuvan polttoaineen korvaukseen liittyvistä kustannuksista.

Auton omistaja ja vuokraaja voivat myös sopia muiden kustannusten hyvittämisestä, jotka veloitetaan vuokraajan maksukortilta vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Turvallisuussyistä johtuen, emme käsittele yli €150 yhteenlaskettuja lisäkuluja, jotka on määritelty sovelluksen vuokrasopimuksessa. Näissä tapauksissa, vastuu lisäkulujen tasaamisesta on auton omistajan ja vuokraajan välillä. Mikäli vuokraaja palauttaa auton sisältäen enemmän polttoainetta kuin mitä siinä oli vastaanottohetkellä, tai on ajanut vähemmän kilometrejä kuin mitä alkuperäisessä varauksessa oli määritelty, auton omistaja ei ole velvoitettu hyvittämään erotusta vuokraajalle.

Vaikka GoMore avustaa ylimääräisten kustannusten käsittelyssä, GoMorea ei voida pitää hyvityksistä vastuunalaisena. Lisäksi GoMorea ei voida pitää vastuunalaisena epäonnistuneista maksusuorituksista tai muista teknisistä ongelmista, jotka estävät vuokraajan maksukortin veloittamisen.

Mikäli kyseessä on GoMore Keyless-vuokraus, puuttuvan polttoaineen hinta lasketaan auton palautushetkellä automaattisesti sovelluksen toimesta mittaamalla puuttuva polttoainemäärä ja käyttämällä kiinteää € 1,95 hintaa per puuttuva bensalitra, ja € 1,85 per puuttuva diesel-litra. Mikäli autossa on palautushetkellä polttoainetta enemmän kuin noutohetkellä, veloitetaan ylimääräisestä omistajan ansioista bensalitrasta € 1,60 ja diesel-litrasta € 1,50.

Kun kyseessä on GoMore Keyless-vuokraus, ylimääräisten kulujen käsittelyjen yläraja on 700 € ja nämä käsitellään automaattisesti GoMoren toimesta.

Mikäli vuokraaja toimittaa auton sisältäen enemmän polttoainetta kuin mitä auto sisälsi vuokrauksen alkamishetkellä, tai on ajanut autolla vähemmän kilometrejä kuin mitä vuokravarauksen hetkellä oli määritetty, auton omistaja ei ole velvoitettu hyvittämään erotusta vuokraajalle. Vaikka GoMore avustaa vuokrauksen osapuolia ylimääräisten kustannuksien käsittelyssä, GoMorea ei voida pitää vastuunalaisena hyvityksen osalta. Lisäksi GoMorea ei voida pitää vastuunalaisena epäonnistuneista maksusuorituksista tai muista teknisistä ongelmista jotka estävät vuokraajan maksukortin veloittamisen.


§ 6 Vuokraukseen liittyvät vaatimukset auton omistajan ja vuokraajan välillä

6.1 Auton omistaja voi määrittää lisäehtoja vuokrasopimukseen Alustalla. Auton omistaja ei voi kuitenkaan antaa vuokraajalle lupaa käyttää autoa tavalla, joka aiheuttaa vakuutusturvan heikentymisen tai päättymisen.

Ennen jokaisen vuokrauksen alkua auton omistajan on varmistettava, että autossa on näkyville asetettava tai jatkuvasti näkyvillä oleva toimiva pysäköintikiekko. Jos näin ei ole, auton omistajalta voidaan periä jopa 80 € suuruinen maksu, mikäli vuokralainen saa vuokra-aikana pysäköintivirhemaksun puuttuvasta pysäköintikiekosta johtuen.

6.2 Lisäksi seuraavat ehdot tulee poikkeuksetta sisällyttää vuokrasopimukseen:

6.2.1 Autonomistaja vastaa siitä, että auto luovutetaan vuokrauksen ajaksi vuokraajalle täysin turvallisessa tilassa, ja että auto täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset liittyen auton turvallisuusvarusteluun ja muihin lakiin perustuviin seikkoihin. Auton omistajalla tulee lisäksi olla oikeus vuokrata autoaan muille henkilöille, kuten vuokrasopimuksessa edellytetään.

6.2.2 Vuokravaraukseen määritetyn ensisijaisen vuokraajan on noudettava auto henkilökohtaisesti. Mikäli kyseessä ei ole GoMore Keyless-vuokraus, auton omistajan on oltava fyysisesti läsnä luovuttamassa autoa/avaimia. Tässä tapauksessa, hänen on varmistettava auton luovutuksen aikana, että:

 • Vuokraajan henkilöllisyys vastaa vuokravarauksen tehnyttä henkilöä
 • Vuokraaja on vähintään 21-vuotias (GoMoren määrittämien Premium-luokan autojen kohdalla 25-vuotias) tai vanhempi.
 • Vuokraajalla on esittää voimassa oleva ajokortti joka on ollut voimassa vähintään yhden vuoden ajan.
 • Vuokraajan ajokortti oikeuttaa vuokralle tarjottavan ajoneuvon kuljettamiseen.

Lisäksi auton omistajan tulee varmistua siitä, että vuokraaja, perustuen omistajan välittömään arvioon, on kykenevä ajamaan autoa turvallisesti, eikä hän ole alkoholin tai muiden päihteiden kuten lääkkeiden ja/tai huumeiden vaikutuksen alainen.

6.2.3 Vastaanottaessaan autoa, vuokraaja vahvistaa, että hän on tarkastanut jarrujen toimivuuden, öljy- ja nestemäärät, ohjausjärjestelmän, merkinantolaitteiston, sekä valojen toimivuuden. Vastuu edellä mainittujen toimintojen tarkastamisesta, ja öljy-sekä nestemäärien lisäämisestä ajoneuvoon vuokrauksen aikana on vuokraajalla.

6.2.4 Kaikki olemassa olevat vauriot ja naarmut tulee olla dokumentoituina vuokrasopimuksessa ennen kuin auto luovutetaan vuokraajalle. Mikäli omistajalla on esittää vuokrasopimus ainoastaan tulostettuna versiona, tulostetun sopimuksen tulee olla autossa koko vuokrauksen ajan.

6.2.5 Vuokraaja on vastuussa kaikista autoon vuokrauksen aikana tulevista vaurioista, sisältäen ehtojen vastaisen väärinkäytön, petoksen ja kavalluksen, tai ennalta-arvaamattoman onnettomuuden, mikäli vuokraaja ei pysty aukottomasti todistamaan, että vaurio oli autossa ennen vuokra-ajan alkamista. Epäselvissä tilanteissa liittyen vahingon tapahtumisajankohtaan (ennen vai jälkeen vuokrauksen alkamisen), tulee vuokrasopimukseen tehdä asiasta maininta. Vuokraaja ei ole vastuussa mahdollisista autonomistajaan kohdistuvista vakuutusmaksujen noususta, vakuutusbonusten menetyksestä, tai muista vastaavista autonomistajan henkilökohtaisiin vakuutuksiin liittyvistä haitoista.

6.2.6 Mikäli ei ole toisin sovittu, vuokraajan tulee palauttaa auto samassa tilassa, kuin mitä se oli luovutushetkellä. Näin ollen, auto tulee palauttaa siivottuna ja kelvollisessa kunnossa, ottaen huomioon auton iän ja ajetun kilometrimäärän vuokrauksen alkaessa. Autossa tupakointi vuokrauksen aikana on kielletty. Eläinten päästäminen autoon on sallittua ainoastaan, mikäli näin on sovittu yhdessä auton omistajan kanssa.

6.2.7 Auton omistaja on vastuussa auton sisä- ja ulkotilojen tarkastuksesta mahdollisten vaurioiden varalta palautuksen yhteydessä. Omistajan vastuulla on varmistaa, että palautuksen yhteydessä havaitut mahdolliset vauriot dokumentoidaan vuokrasopimuksessa ja allekirjoitetaan sekä auton omistajan että vuokraajan toimesta viimeistään vuokravarauksen päättymishetkellä.

Lisäksi suositeltavaa on, että vahingot dokumentoidaan välittömästi sen jälkeen, kun auto on palautettu omistajalle. Mikäli kiveniskemistä johtuvia vaurioita havaitaan auton vuokrauksen aikana, vuokraajan tulee välittömästi vaurion syntymisen jälkeen dokumentoida vaurio vuokrasopimukseen, toimittaa auto lähimpään autolasikorjaamoon arvioitavaksi/korjattavaksi ja ilmoittaa tapahtuneesta GoMorelle. Tämän jälkeen vahingosta laaditaan vahinkoehtojen mukainen vahinkoilmoitus. Mekaanisten vaurioiden sattuessa vuokra-ajoneuvolle vuokrauksen aikana auton omistajan tulee hyvittää vuokraajalle jäljellä olevaa vuokra-aikaa vastaava summa 8 päivän sisällä, sisältäen vuokrasopimuksessa määritetyt jäljellä olevat kilometrit, mutta pois lukien vuokraajalle palvelun käytöstä koituneet palvelu-, vakuutus, - ja hallinnointipalkkiot.

6.2.8 Mikäli autolla ei voida ajaa tai siihen kohdistuu vahinko joka vaatii korjausta ennen kuin autolla ajamista voidaan jatkaa, vuokraajan tulee olla yhteydessä tieturvapalvelun tarjoajaan ja GoMoreen.

Vuokraajan tulee lisäksi olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä auton omistajaan ja vahinko tulee raportoida GoMoren kautta auton vuokrasopimukseen. Näin ollen mekaanikko voi aloittaa auton korjaustyön, kun vakuutusyhtiö on arvioinut tapahtuneen vahingon. Tapauksissa, joita vakuutus ei kata, tiepalvelun käytöstä ja auton korjauksesta aiheutuneet kustannukset korvaa joko auton omistaja tai vuokraaja, riippuen siitä kumpi osapuoli on ollut vastuussa vahingon aiheutumisesta. Vakuutusturvan ulkopuolisissa tapauksissa auton omistaja päättää, mikäli auto vaatii korjausta. Mikäli vuokraaja on vastuussa vahingosta, auton omistajan tulee pyrkiä löytämään molemmille osapuolille taloudellisesti kohtuullinen ratkaisu.

Ennakkoedellytyksenä tiepalvelun järjestämiselle Omistaja antaa nämä Vuokraehdot hyväksymällä Vuokraajalle suostumuksensa välittää Omistajan yhteystiedot Omocomille / tieturvapalvelun tarjoajaan ja näiden yhteistyökumppaneille, sekä päinvastoin. Lisäksi Omistaja antaa suostumuksensa siihen, että Omocom / tieturvapalvelun tarjoajaan tai GoMore voi tehdä vuokra-aikana tarvittavia päätöksiä omistajan puolesta ja tämän kustannuksella liittyen auton välttämättömiin paikan päällä tehtäviin korjaustoimenpiteisiin, jotta auto voidaan turvallisesti palauttaa Omistajalle.

6.2.9 Vuokraaja on vastuussa ja hänen tulee maksaa polttoaineet, lauttaliput, silta- ja tietullimaksut, jne. vuokrauksen ajan. Lisäksi vuokraajan tulee maksaa kaikki mahdolliset autolle vuokrauksen aikana koituneet sakot ja lisäkulut jotka ovat johtuneet Tieliikennelain noudattamatta jättämisestä tai vuokra-auton lainvastaisesta parkkeerauksesta, lukuun ottamatta tilanteita joissa auton omistaja on edellä mainittuihin syyllinen.

6.2.10 GoMore pidättää itsellään oikeuden pidättää vuokraajan debit-tai credit-maksukortilta € 1000 summan maksaakseen vuokraajan omavastuuosuudesta minkä tahansa kustannuksen joka on johtunut tämän aiheuttamasta ajoneuvovahingosta tai vuokra-autoon kohdistuneesta vauriosta. Mikäli autoon on kohdistunut useita eri vahinkotapahtumia, esimerkiksi kaksi eri aikaan autoon tullutta naarmua saman vuokrauksen aikana, GoMore voi pidättää vuokraajan maksukortilta € 1000 per vahinkotapahtuma. Lisäksi GoMore voi pidättää vuokraajan maksukortilta summan joka vastaa sakkoja ja mahdollisia muita lisämaksuja joita vuokra-autolle tai vuokraajalle on koitunut vuokra-ajan kuluessa niiden kustannusten ohella joita on aiheutunut vuokra-auton käyttöehtojen ja/tai vuokrasopimuksen noudattamatta jättämisestä. GoMore voi pidättää vuokraajan maksukortilta myös rahasumman, joka vastaa tämän GoMore-käyttäjätilillä maksamattomana olevia maksuja.

6.2.11 GoMore pidättää itsellään oikeuden jatkaa vuokra-aikaa vuokraajan puolesta ja veloittaa vuokraajaa kaikista vuokra-ajan jatkamiseen liittyvistä kustannuksista, mikäli vuokra-autoa ei ole palautettu omistajalle ajoissa.

6.2.12 Mikäli auton Omistajalla on autossaan aktiivinen GPS-paikannin, Omistajan tulee vuokrauksen yhteydessä hankkia Vuokraajalta hänen hyväksyntänsä kaikissa niissä tapauksissa, joissa Omistaja käyttää GPS-laitetta paikantaakseen auton sijainnin vuokrauksen aikana.

6.2.13 Lisäksi, GoMore voi veloittaa muita tarvittavia hallinnointikuluja joita GoMorelle koituu liittyen tapahtumiin, joita on sattunut auton vuokrauksen aikana ja/tai johtuen Vuokraajan auton käsittelyyn ja kohteluun liittyvistä toimista. Tästä johtuen, mikäli sakko, kulu tai muu lisäkustannus lähetetään GoMorelle, tai jos GoMorelle aiheutuu kustannuksia Vuokraajan toimista jotka rikkovat GoMoren sääntöjä ja/tai käyttöehtoja, GoMore voi veloittaa Vuokraajalta maksuja liittyen:

GoMoren hallinnointipalkkioon, jolla katetaan GoMoren kustannuksia liittyen sakon käsittelyyn, sakkoon, tai ylimääräisiin kustannuksiin. Sakkoon, kuluun, tai muihin lisäkustannuksiin, mikäli GoMoren täytyy tällaisia maksaa. Jäljempänä, lisäkustannukset liittyvät, mutta eivät rajoitu, kustannuksiin, jotka johtuvat auton siivouksesta, ylimääräisistä vuokrapäivistä, polttoaineesta, vaurioihin liittyvistä kustannuksista, jne. Hyväksyessään GoMoren Käyttöehdot, Vuokraaja antaa GoMorelle luvan veloittaa alla listattuja palvelukuluja sekä sakon maksamisen kustannuksen, tähän liittyvän palkkion, ja/tai muita kuluja. GoMore veloittaa hallinnointipalkkion ja maksusuorituksen Vuokraajan maksukortilta.

 • Parkkisakko: 50 €.
 • Ylinopeussakko: 50 €.
 • Siltamaksu: 15 €.
 • Puuttuva polttoaine: 15 €.
 • Vuokra-auto on palautettu hyväksymiskelvottoman likaisena: 100 €.
 • Vuokra-autossa on tupakoitu: 150 €.
 • Hävinneet tai varastetut avaimet: 150 €.
 • Vuokra-auto on luovutettu henkilölle, jota ei ole vuokrasopimuksessa määritetty ensisijaiseksi kuljettajaksi tai vuokra-auton lisäkuljettajaksi: 1000 €.
 • Vuokrasopimukseen on lisätty lisäkuljettajaksi henkilö, joka ei täytä lisäkuljettajan vaatimuksia: 1000€
 • Vuokra-auton ajaminen maassa, jossa vakuutusturva ei ole voimassa: 1000 €.

Lisäksi GoMore pidättää itsellään oikeuden asettaa vuokraajalle, joka jättää noudattamatta GoMoren Käyttöehtoja ja/tai aiheuttaa ylläolevan listan mukaisen hallinnointikulun, eston käyttää GoMoren palveluita jatkossa.

Lisäyksenä yllämainittuun, seuraavat eritysvaatimukset koskevat GoMore Keyless-auton vuokrasopimusta, joka on tehty auton Omistajan ja Vuokraajan välillä:

6.2.14 Vaatimukset GoMore Keyless-auton omistajalle ennen ja jälkeen vuokrauksen:

Ennen GoMore Keyless-vuokrausta, auton omistajan tulee käydä huolellisesti läpi auton kunto ja dokumentoida tämä kuvaamalla sekä esittämällä kuvat Alustan "Olemassa olevat vauriot" kohdassa ja lisäämällä tähän vaurioita kuvaavat kommentit. Auton omistajan vastuulla on dokumentoida auton kunto ennen vuokrausta ja huolehtia siitä, että auto on tankattu ja vuokraukseen sopivassa kunnossa. Lisäksi suositeltavaa on, että auton omistaja tarkastaa auton sekä ennen että jälkeen jokaisen vuokrauksen varmistuakseen siitä, että tarvittava dokumentointi auton kunnosta osoitetaan selkeiden, hyvin valaistujen ja yksityiskohtaisten kuvien avulla.

Kun kyseessä on GoMore Keyless-vuokraus, auton omistajan ei tarvitse tarkastaa vuokraajan henkilöllisyyttä. GoMore todentaa kaikkien vuokraajien henkilöllisyyden vaatien heiltä vahvaa sähköistä tunnistautumista sekä tehden manuaalisen tarkastuksen ennen jokaisen käyttäjän ensimmäistä vuokrausta GoMoren kautta.

Vuokrauksen jälkeen, auton omistajalla on kaksi päivää (48 tuntia) aikaa raportoida autoon syntyneet uudet vauriot. Auton omistajan tulee dokumentoida kaikki pyydetyt tapaukset kuvien avulla. Auton omistajan tulee olla yhteydessä GoMoren Asiakastukeen välittömästi dokumentoimattoman uuden vaurion huomaamisen jälkeen, ei kuitenkaan myöhemmin kuin kaksi päivää (48 tuntia) vuokrauksen päättymisestä. Mikäli auton omistaja jälkikäteen huomaa autossa dokumentoimattomia vaurioita, yksinomaan auton omistajan vastuulla on dokumentoida nämä. Kun auton omistaja avaa auton ja ajaa tätä vuokrauksen päättymisen jälkeen, auton omistaja hyväksyy auton kunnon kuten edellinen vuokraaja on sen vahvistanut ja kuvaillut vuokrauksen päättymissopimuksessa.

6.2.15 Vaatimukset GoMore Keyless-auton vuokraajalle ennen ja jälkeen vuokrauksen:

Kun kyseessä on GoMore Keyless-vuokraus, vuokraaja on vastuussa auton tarkastamisesta minkä tahansa auton sisä- tai ulkopuolella olevan vaurion varalta auton noudon- ja palautuksen yhteydessä. Vuokraajan vastuulla on varmistaa, että mikä tahansa tarkastuksessa löydetty vaurio on kuvailtu vuokrasopimuksessa ja dokumentoitu kuvien kautta sovelluksessa. Suositeltavaa on, että vauriot dokumentoidaan kuvin välittömästi vahingon tapahtumisen jälkeen. Mikäli kyseessä on auton lasiin kiveniskemästä tai vastaavasta aiheutunut vaurio, auton omistajan tulee välittömästi varata aika lasikorjaajalle auton palauttamisen jälkeen. Tässä tapauksessa vahinkoraportti voidaan laatia jälkeenpäin. GoMore pidättää itsellään oikeuden veloittaa vuokraajalta € 250, mikäli vuokraaja laiminlyö uusien vaurioiden raportointia vuokrasopimuksessa.

Vuokraajan vastuulla on varmistua, että vuokra-auton kunto on dokumentoitu selkein, hyvin valaistuin, ja yksityiskohtaisin kuvatodistein. Mikäli Vuokraaja ei pysty lataamaan kuvia vuokrasopimukseen tai jos kuvamateriaalia ei voida ladata selkeässä, hyvin valaistussa, ja yksityiskohtaisessa muodossa, Vuokraajan tulee ottaa auton ympäriltä kuvia siten, että ne vastaavat vuokrasopimuksessa pyydettyjä ja kuvailtuja kahdeksaa (8) kuvakulmaa. Vuokraajan tulee tallentaa edellä mainitut kuvat laitteelle jolla ne on otettu 30 päivän ajaksi. Mikäli vuokraaja ei pysty toimittamaan auton kuntoa vastaavaa kuvadokumentaatiota auton noudon ja palautuksen yhteydessä, vuokrasopimukseen on tehtävä auton omistajan kuvailun mukainen maininta auton sen hetkisestä kunnosta, kun Vuokraaja on noutanut auton. Vuokraaja on ensisijaisesti vastuussa kaikista sellaisista olemassa olevista vaurioista, joita ei ole kuvailtu vuokrasopimuksessa ja joita vuokraaja ei ole pystynyt dokumentoimaan ennen vuokrauksen alkamisajankohtaa.

Vuokraajan avatessa auton ja ajaessaan sitä vuokrauksen alkaessa, Vuokraaja hyväksyy auton siinä kunnossa kuin se on kuvailtu Omistajan ja Vuokraajan toimesta vuokrasopimuksessa. Mikäli olemassa olevia vaurioita ei ole raportoitu vuokrauksen alkamissopimuksessa, Vuokraajaa voidaan pitää vastuussa vaurioista, joita on ilmennyt vuokra-ajan päättymisen jälkeen.

Mikäli vuokrauksen aikana vuokra-autossa ilmenee mekaanisia vaurioita, auton omistajan tulee 8 päivän kuluessa hyvittää vuokraajalle jäljellä olevan vuokra-ajan hinta, sisältäen vuokrasopimuksessa määritetyt jäljellä olevat kilometrit, mutta pois lukien minkäänlaiset vuokraajalle koituneet palvelu-, vakuutus-, ja hallinnointimaksut. Vuokraajaa voidaan pitää vastuussa kaikista vaurioista, joita ei ole ajoneuvon tarkastuksen aikana dokumentoitu ja raportoitu vuokraajan toimesta ennen vuokrauksen alkua.

Vuokra-ajan päättyessä, vuokraajan vastuulla on raportoida kaikenlaiset vuokra-ajoneuvolle mahdollisesti vuokrauksen aikana sattuneet vahingot. Mikäli vahinkoa ei raportoida asianmukaisesti, vuokraajalta voidaan mahdollisesti veloittaa omavastuu ja hallinnointikulut, kuten on mainittu kohdassa 6.2.18. Jos minkäänlaista epäilystä vahingon aiheutumisesta vuokra-autolle sen ollessa vuokraajan hallussa ilmenee, vuokraajaa voidaan milloin tahansa pitää vastuussa, mikäli vuokraajan vastuu aiheutuneesta vauriosta voidaan pitävästi osoittaa ja dokumentoida.

Vuokra-ajan päättyessä vuokraajan tulee ottaa vähintään 8 kuvaa auton ulko-osista, kattaen kaikki mahdolliset kuvakulmat. Mikäli auton omistaja tai seuraava vuokraaja raportoivat vauriosta, kuvat ovat tallennettuna vuokraajan vastuun turvaamiseksi. Näin ollen, on ensiarvoisen tärkeää, että kuvat ovat käyttökelpoisia ja hyvälaatuisia. Jos vuokraaja tarkoituksella ottaa käyttökelvottomia kuvia, on mahdollista, että vuokraajaa voidaan pitää vastuullisena vaurioista aiheutuvista kustannuksista.

6.2.16 Vuokraajan vastuulla on pysäköidä auto palautuksen yhteydessä auton voimassa olevan pysäköintiluvan tai pysäköintiä sääntelevän lain mukaisesti. Jos pysäköintilupa oikeuttaa tiettyyn katupysäköintiin, vuokraajan tulee varmistaa, että auto on pysäköity omistajan antamien ohjeiden mukaisesti, ja että auto voidaan palautuksen jälkeen laillisesti jättää pysäköintipaikalle vähintään 24 tunniksi.

6.2.17 Vuokralaisen vastuulla on GoMore Keyless-vuokrauksen päättyessä lukita auton ovet GoMore-sovelluksella. Mikäli ovet lukitaan GoMore sovelluksen sijasta auton fyysisillä avaimilla, sovelletaan näiden Vuokraehtojen kohtaa 6.2.18 väärällä tapaa suoritetusta lukituksesta mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen.

6.2.18 Kun kyseessä on GoMore Keyless-vuokraus, GoMore pidättää lisäksi itsellään oikeuden veloittaa seuraavia kuvauksen mukaisia hallintokuluja vuokraajan maksukortilta, mikäli vuokraaja ei noudata GoMore Keyless-vuokrauksen käyttöehtoja:

 • Autoa ei ole palautettu samaan paikkaan, tai lähelle paikkaa (enintään 500 metrin päähän) josta auto on noudettu: 50 €.
 • Autolle on osoitettu pysäköintisakko seurauksena laittomasta pysäköinnistä: 50 € + mahdolliset muistutuskulut.
 • Auto on palautettu sisältäen 10% tai vähemmän täydestä tankillisesta polttoainetta: 50 €. Lisäksi, vuokraaja vastaa auton hinauksesta johtuvasta kustannuksesta, mikäli auto ei voi ajaa johtuen vähäisestä polttoainemäärästä.
 • Auto palautetaan myöhässä: 50 € per alkanut vuorokausi (24 tuntia).
 • Auton polttoainemäärää ja/tai kilometrimittarilukemaa ei ole dokumentoitu kuvien avulla: 50 €.
 • Auton kuntoa ei ole dokumentoitu asianmukaisesti lataamalla sovellukseen 8 kuvaa sekä noudettaessa että palautettaessa autoa, vuokrasopimusta ei ole viimeistelty oikein ja ovia ei ole lukittu sovelluksella auton palautuksen yhteydessä, ja/tai mikäli uusia vaurioita ei ole dokumentoitu asiamukaisesti: 1000 € asti, vastaten vakuutuksen omavastuuosuutta.
 • Sähköauton akkutaso on alle 20% eikä lataa palautettaessa: 10 €

6.2.19 GoMore pidättää itsellään oikeuden veloittaa seuraavaksi mainittuja hallintokuluja auton Omistajan maksukortilta, mikäli auton omistaja ei noudata GoMore Keyless-ohjeistusta:

 • Auto ei ole käytettävissä ja/tai avain ei ole autossa, kun kyseessä on Gomore Keyless-vuokraus: 50 € vuokraajan vaihtoehtoiseen liikkumismuotoon
 • Auto vuokrataan muun kuin GoMoren Alustan kautta käytettäessä Keyless-teknologiaa: 700 € asti
 • GoMore Keyless-varusteita ei olla palautettu GoMorelle sen jälkeen kun autoa ei enää vuokrata GoMoren kautta (esim. omistajan myydessä auton): 600 €
 • GoMore Keyless-varusteita ei olla palautettu GoMorelle ennen leasing-auton palauttamista leasing-yhtiölle: 600 €

§ 7 Myöhästymis- ja peruutusmaksut

7.1 Vuokrauksen molemmilla osapuolilla on mahdollisuus peruuttaa vastaanotettu varaus ennen vuokrauksen alkamista sovelluksen ja verkkosivun peruutustoiminnon kautta. Peruutuksen tehnyt osapuoli maksaa peruutusmaksun, joka vaihtelee riippuen siitä kuinka paljon ennen vuokrauksen alkua peruutus tehtiin, ja siitä, milloin toinen osapuoli vastaanottaa hyvityksen.

7.2 Mikäli Vuokraaja peruuttaa hyväksytyn varauksen, seuraavat kulut pätevät. Näissä tapauksissa, Omistaja saa peruutusmaksun hyvityksenä vuokraajalta (pois lukien palvelu-, vakuutus, ja hallinnointikulut).

 • Jos vuokrauksen alkuun on yli 48 tuntia: vuokraaja ei maksa peruutusmaksua
 • 24–48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista: vuokraaja maksaa 25% vuokrahinnasta.
 • 3–24 tuntia ennen vuokrauksen alkamista: vuokraaja maksaa 40% vuokrahinnasta.
 • Mikäli vuokrauksen alkuun on vähemmän kuin 3 tuntia aikaa, tai vuokraaja ei ilmesty paikalle, vuokraaja maksaa täyden vuokrahinnan.

7.3 Mikäli Auton Omistaja peruuttaa hyväksytyn varauksen, seuraavat maksut pätevät. Näissä tapauksissa vuokraaja saa peruutuksen hyvityksenä GoMore Pisteinä seuraavia vuokrauksiaan varten:

 • Mikäli peruutus tehdään yli 48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista: omistaja maksaa 20 €.
 • 24–48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista: omistaja maksaa 40 €.
 • 3–24 tuntia ennen vuokrauksen alkamista: omistaja maksaa 50 €.
 • Mikäli vuokrauksen alkuun on vähemmän kuin 3 tuntia, tai omistaja ei ilmaannu paikalle: omistaja maksaa 80 €.

7.4 Vuokralainen on velvollinen palauttamaan vuokra-auton ajallaan, tai pidentämään vuokra-aikaa tarvittaessa. Jos vuokra-ajan pidennystä ei ole hyväksytty ja auto palautetaan myöhässä, vuokralaiselta veloitetaan myöhästymismaksu.

Myöhästyneen palautuksen maksut:

 • 0-15min myöhässä - Ei maksua
 • 15min-24h myöhässä - 0.7% päiväkohtaisesta hinnasta (dynaaminen hinnoittelu otettu huomioon) per minuutti, mukaan lukien ensimmäiset 15min myöhästymisestä
 • Enemmän kuin 24h myöhässä - Myöhästymismaksu ensimmäiseltä 24 tunnilta + Päiväkohtainen hinta per alkanut vuokrapäivä + GoMoren 50€ palvelumaksu per alkanut vuokrapäivä

Myöhästymismaksut lasketaan vuokrasopimuksen alkuperäisestä päättymishetkestä alkaen ensimmäisestä minuutista lähtien soveltaen GoMoren normaaleja palvelumaksuja. Ylimääräiset vuokratulot maksetaan auton omistajalle, kun maksu on veloitettu vuokralaiselta, lukuun ottamatta GoMoren palvelumaksuja. GoMore ei ole velvollinen maksamaan ylimääräiset vuokratulot auton omistajalle ennen kuin maksu on veloitettu vuokralaiselta.


§ 8 Mainostaminen

8.1 Tässä osiossa viittaamme Yleisiin mainostamisen ehtoihin, jotka pätevät gomore.fi verkkosivulla. Nämä ehdot löydät täältä.


§ 9 Käyttäjää koskevat velvollisuudet

9.1 Tässä osiossa viittaamme yleisiin käyttöehtoihin koskien käyttäjän velvollisuuksia, jotka pätevät verkkosivustolla gomore.fi. Ehdot ovat luettavissa täältä.


§ 10 GoMoren vastuunvapaus

10.1 Viittaamme yleisiin käyttöehtoihin liittyen vastuunvapauteen, jota sovelletaan käytettäessä verkkosivustoa gomore.fi. Ehdot ovat luettavissa täältä.

10.2 Yleisesti autonvuokraukseen liittyen sovelletaan seuraavaa:

 • GoMorea ei voida pitää vastuussa mahdollisista vahingoista, joita syntyy ennen vuokrausta, vuokrauksen aikana, ja/tai vuokra-ajan päättymisen jälkeen.
 • GoMorea ei missään olosuhteissa voida pitää vastuussa täysin ja/tai osittain toteutumattomista autonvuokrauksista.
 • Vastuu autonvuokrauksen suunnittelusta ja toteutuksesta on täysin auton omistajalla ja vuokraajalla.
 • GoMore on täyttänyt vastuunsa, kun autonvuokrauksen ajanjaksoa vastaava summa on siirretty auton vuokraajalta auton omistajan GoMore-tilille.
 • GoMorea ei voida pitää vastuussa vakuutusehtojen noudattamatta jättämisestä, kuten on esitetty kohdassa § 3.

10.3 GoMore Keyless -autonvuokraukseen liittyen sovelletaan vastuunvapautuksen osalta erityisesti seuraavaa:

 • GoMorea ei missään olosuhteissa voida pitää vastuullisena tapauksissa, joissa vakuutuskorvaus hylätään asennettuun GoMore Keyless-laitteeseen viitaten.
 • GoMorea ei missään olosuhteissa voida pitää vastuullisena auton omistajan henkilökohtaisen vakuutusturvan kattavuuden menetyksestä.
 • GoMorea ei missään olosuhteissa voida pitää vastuullisena auton varkaudesta tai katoamisesta vuokrausjaksojen ulkopuolella. Vuokrausjaksot määritellään vuokrauksen osapuolten välisissä digitaalisissa vuokrasopimuksissa.
 • Mikäli auton omistajasta johtuu GoMore Keyless-laitteeseen tai laitteen toiminnasta välillisesti autoon kohdistuva vahinko ja/tai vahingon korjauskustannus, GoMorea ei missään olosuhteissa voida pitää korjauskustannuksista vastuullisena.
 • GoMore ei ole vastuussa minkäänlaisista kustannuksista, jotka johtuvat leasing-ehtojen vastaisesta auton palauttamisesta GoMore Keyless-laitteen kanssa leasing-kauden päättymisen jälkeen.
 • GoMore ei ole vastuussa minkäänlaisista kustannuksista, kuten vuokratulojen menetyksestä, jotka liittyvät Keyless-laitteen toimintahäiriöön.

10.4 Kuten on korostettu, ainoastaan auton omistaja ja vuokraaja voivat keskenään sopia yksityisistä (ei-ammattimaisesta) autonvuokrauksista. GoMorea ei voida missään olosuhteissa pitää vastuussa minkäänlaisista mahdollisista fiskaalisista seurauksista, joita liittyy vuokrauksista sopimiseen, eikä GoMore hyväksy minkäänlaisia velvoitteita tai vastuita näihin liittyen. Pyydämme huomioimaan, että yksityisestä vuokraustoiminnasta saatu tulo on verotettavaa tuloa.


§ 11 Tietosuoja

11.1 Tässä osiossa viittaamme yleisiin käyttöehtoihimme liittyen tietosuojaan, jotka pätevät käytettäessä verkkosivustoa gomore.fi. Ehdot voit lukea täältä.

11.2 GoMore kerää tarvittavaa tietoa autosta, auton omistajasta, ja vuokraajasta (sekä mahdollisista ylimääräisistä kuljettajista), voidakseen edesauttaa vuokrasopimuksen ehtojen noudattamista ja varmistaakseen vakuutuksen kattavuuden. Nämä tiedot sisältävät, mutta eivät rajoitu, nimeen, kotiosoitteeseen, syntymäpäivään, ajokortin numeroon, ja ajoneuvon rekisterinumeroon. GoMore välittää näitä tietoja vakuutuspalveluntarjoajalle siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä vakuutuksen kattavuuden sekä vahinkotapauksen käsittelyn kannalta.


§ 12 Ehtojen kumoaminen

12.1 GoMore pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja.

12.2 Mikäli näitä ehtoja muutetaan, käyttäjiä tiedotetaan sähköpostitse. Niin ikään, mahdolliset muutokset päivitetään näkyville GoMoren verkkosivuille.


§ 13 Lisäsäännökset

13.1 Mikäli yksi tai useampi näiden käyttöehtojen säännöksistä kumotaan tai osoitetaan epäkäytännölliseksi, kyseessä olevat osapuolet ovat velvoitettuja käyttämään lainsäädännöllisiä toimia, jotka sikäli kuin mahdollista, johtavat samaan tai vastaavaan lopputulokseen.

13.2 Mikäli yksi tai useampi näissä ehdoissa mainituista säännöksistä kumotaan tai osoitetaan epäkäytännölliseksi, tällainen epäkäytännöllisyys tai tehottomuus ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

13.3 Mikä tahansa riitatilanne GoMoren ja käyttäjän välillä käsitellään Suomen lakiin perustuen.