GoMore on vihdoin Suomessa

Boris Perkiö
Boris Perkiö · 30. lokakuu 2020

GoMore on autojen vertaisjakamisen mahdollistavan alustansa kautta jo pitkään uudistanut eurooppalaisten käsitystä autoilusta. Nyt tanskalainen alustayhtiö on kääntänyt katseensa kohti Suomea, jossa se näkee potentiaalia uudeksi autojen jakamisen kärkimaaksi. Suomen kunnianhimoiset kestävän liikkumisen tavoitteet, sekä suomalaisten muuttuva suhtautuminen autonomistajuuteen muodostavat ihanteellisen uuden markkina-alueen yritykselle, joka toivoo kaduillemme vähemmän autoja.

Liity mukaan

Laita autosi vuokralle

Pohjoismaiden johtava autojen jakamisen alusta – GoMore – lanseeraa 2.11.2020 autojen vertaisvuokrauspalvelunsa Suomessa. Tällä hetkellä GoMore auttaa jo yli 2,5 miljoonaa jäsentään Tanskassa, Ruotsissa ja Espanjassa jakamaan yksityisautoja, ja pitämään samalla parempaa huolta ympäristöstä.

GoMoren alusta tarjoaa yksityisille autonomistajille mahdollisuuden vuokrata autoja turvallisesti muille palveluun tunnistautuneille jäsenille. Kun ihmiset jakavat autoja yhdessä, harvempien tarvitsee omistaa autoa itse. Näin jo olemassa olevat resurssimme tulevat tehokkaammin hyödynnetyiksi.

“Meille Suomi on luonnollinen kohdemaa laajentaa toimintaamme, sillä suomalaiset ovat jo valmiiksi ympäristötietoista kansaa, ja maalla on myös poliittista kunnianhimoa vähentää autoista johtuvia haittoja kaupungeissamme. Lisäksi automäärän kasvun hidastuminen etenkin pääkaupunkiseudulla viittaa siihen, että yhä useammat kaupunkilaiset harkitsevat kestävämpiä vaihtoehtoja auton omistamiselle. Näemme tässä erinomaisen mahdollisuuden auttaa kaupunkeja ja niiden asukkaita vähentämään autojen määrää”, toteaa Boris Perkiö, GoMoren Suomen markkinavastaava. 

Autojen ja kaupunkien tehokkaampi käyttö

Suomessa autot seisovat käyttämättöminä keskimäärin 23 tuntia päivässä. Tämä on huomattava ongelma, sillä auton elinkaaren kokonaispäästöistä jopa puolet aiheutuu tuotantovaiheessa¹. Käyttämättömät autot ovat siis huonoja sijoituksia, niin ympäristön kuin lompakonkin kannalta.

“Meidän tulee pyrkiä yhdessä parantamaan jokaisen auton hyötysuhdetta, ja luonnollinen tapa toteuttaa tämä käytännössä on jakaa autoja lähiyhteisömme käyttöön silloin, kun emme käytä niitä itse. Näin voimme käyttää jo valmiiksi ihmisten omistamia autoja tehokkaasti hyödyksi, ja näin valjastaa kaupunkiympäristömme järkevimpiin tarkoituksiin kuin autojen säilömiseen,” Boris Perkiö sanoo.

Tällä hetkellä Suomessa on yli kuusi autoa jokaista kymmentä asukasta kohti. Tämä suhdeluku on huomattavasti suurempi kuin muissa Pohjoismaissa, ja se tekeekin Suomesta yhden Euroopan autotiheimmistä maista. Esimerkiksi verrokkimaa Ruotsissa on noin 30 % vähemmän autoja asukaslukuun suhteutettuna

Helsinki: Euroopan paras kaupunki autojen jakamiseen?

Suomen 2,7 miljoonasta henkilöliikenteessä olevasta autosta yli neljännes löytyy Uudeltamaalta³. Mielenkiintoista on myös se, että Helsinki on julistautunut tähtäävänsä hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2035 mennessä. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii väistämättä myös autojen määrän vähentymistä pääkaupungissa. ⁴

Toisin kuin monessa muussa eurooppalaisessa pääkaupungissa, Helsingissä autojen määrän kasvua on onnistuttu jo hillitsemään⁵. Etenkin nuoret helsinkiläiset vaikuttavat olevan auton omistajuudesta luopumisen kannalla, vaikkakin autoilu mielletään yhä erittäin tärkeäksi liikkumismuodoksi⁶.

“Nämä seikat kasvattavat odotuksiamme urbaanien suomalaisten suhtautumisesta yksityisautojen vertaisvuokrausta kohtaan. Palvelumme mahdollistaa yhä useammalle suomalaiselle kivuttoman luopumisen auton omistajuudesta, tarjoten samalla helpon tavan vuokrata autoja silloin kun kävely, pyöräily tai julkinen liikenne eivät tule kyseeseen. Uskomme vahvasti, että Helsingistä voi tulla Euroopan paras kaupunki jakaa autoja – emmekä malta odottaa, että pääsemme osaltamme auttamaan suomalaisia tässä,” Boris Perkiö toteaa.

Keväällä 2021 GoMore tuo Suomen toimintoihinsa lisää ainutlaatuisia palveluita, jotta ihmiset voisivat vieläkin helpommin jakaa autoja. Tarjoamalla jäsenilleen edullisempia autoja, ensiluokkaisen käyttökokemuksen, ja kattavan vakuutusturvan joka vuokraukselle, GoMoren tavoitteena on saada ensimmäisenä toimintavuotena Suomen palveluun mukaan 25,000 jäsentä ja 1,000 autoa.

GoMoresta

GoMore on tanskalainen autojen jakamisen alustapalvelu, jonka ovat perustaneet Matias Møl Dalsgaard ja Søren Riis. Nykyään GoMore on Pohjoismaiden johtava jakamistalouteen keskittynyt yritys, jolla on toimintaa Tanskassa, Ruotsissa, ja Espanjassa. Yhdessä yli 2,5 miljoonan jäsenensä kanssa GoMore auttaa ihmisiä jakamaan yksityisautoja ja pitämään parempaa huolta ympäristöstä. 2.11.2020 alkaen GoMore on saatavilla myös Suomessa osoitteessa gomore.fi.


Lähteet

¹Liikennevirasto 2018, p. 14. Saatavilla: https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2018-25_yhteiskayttoautojen_web.pdf

²UNECE 2018. Saatavilla: https://w3.unece.org/PXWeb/en/Table?IndicatorCode=44

³Traficom 2019. Saatavilla: http://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Liikennekaytossa_olevat_ajoneuvot/030_kanta_tau_103.px/table/t ableViewLayout1/

⁴Helsingin Kaupunki 2020. Saatavilla: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-jaliikennesuunnittelu/liikenteen-ymparistovaikutukset/hiilidioksidi/

⁵Helsingin Kaupunki 2019, s. 27.Saatavilla: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-14-20.pdf

⁶HSL 2016, p. 47.Saatavilla: https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/19_2016_auton_omistus_helsingin_seudulla.pdf